Οι δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν με τον ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/3-12-1998). Είναι χάρτες οι οποίοι δείχνουν ποιες εκτάσεις ήταν το 1945 και είναι και σήμερα δασικές ή χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (μη δασικές) ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Ο Δασικός Χάρτης ορίζει για κάθε έκταση που παρουσιάζει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι σύνθετος π.χ. ΔΑ όπου το Δ αποτυπώνει την ιστορική κατάσταση της έκτασης το 1945 (δασική) και το Α την πρόσφατη κατάσταση της έκτασης το 2007-2009 (άλλης μορφής – μη δασικό).

Η σύνταξη των δασικών χαρτών είναι μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:

  • φωτοερμηνεία και χαρακτηρισμός όλων των εκτάσεων σε αεροφωτογραφίες του 1945 και του 2007-2009. Ο χαρακτηρισμός κάθε έκτασης μπορεί να είναι:

“Δ” για δασική έκταση

“Χ” για χορτολιβαδική έκταση και

«Α» για άλλης μορφής έκταση (χωράφια, νερά, κ.αλ.)


“”

  • συλλογή και επεξεργασία διοικητικών πράξεων της δασικής νομοθεσίας όπως πράξεις χαρακτηρισμού, αναδασωτέες εκτάσεις κ.α.
  • συλλογή και επεξεργασία σχεδίων πόλης και εποικιστικών εκτάσεων
  • σύνθεση όλων των ανωτέρω για τη δημιουργία του Δασικού Χάρτη

Επί του Δασικού χάρτη κατά βάση εμφανίζονται:

  • εκτάσεις δασικές με χαρακτηρισμούς “ΔΔ”(ανέκαθεν δασική έκταση),”ΑΔ”(δασωμένη έκταση άλλης μορφής) και “ΔΑ”(εκχερσωμένη δασική έκταση).
  • εκτάσεις χορτολιβαδικές με χαρακτηρισμούς “XX”(ανέκαθεν χορτολιβαδική έκταση),”ΧΑ”(εκχερσωμένη χορτολιβαδική έκταση) και “ΑΧ”(εγκαταλελειμμένη έκταση).
  • εκτάσεις μη δασικές με χαρακτήρα “ΑΑ”(ανέκαθεν άλλης μορφής)
  • εκτάσεις χαρακτηρισμένες με πράξεις του Δασαρχείου ή, της αρμόδιας Δ/νσης Δασών. Αυτές λαμβάνουν χαρακτήρες “ΠΑ”(πράξης άλλης μορφής-μη δασική),”ΠΧ”(πράξη χορτολιβαδική) και “ΠΔ”(πράξη δασική).
  • εκτάσεις αναδασωτέες, που λαμβάνουν τον χαρακτήρα “ΑΝ”(αναδασωτέα έκταση).

Επιπλέον των ανωτέρω, επί του Δασικού Χάρτη ενδέχεται να εμφανίζονται τα εξωτερικά όρια των εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων (βάση του άρθρου 23 του ν. 3889/2010- ΦΕΚ182/14-10-2010) σχεδίων πόλης όπως και περιπτώσεις οικιστικής πύκνωσης όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α. 34844 (145/20-07-2016)

Tέλος, κατά την κατάρτιση, ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη εποικιστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί και ισχύουν για την περιοχή κατάρτισης. Σε περίπτωση κληροτεμαχίων, αυτά πρέπει,  να χαρακτηρισθούν ως Α (άλλης μορφής) στην ιστορική κατάσταση.

error: Copyright OMIKRON S.A.