1. Αναγνώριση Περιοχής

Βρείτε πως έχει χαρακτηριστεί η έκταση που σας ενδιαφέρει. Αν ο χαρακτήρας είναι δασικός, θα υπάρξουν σημαντικοί περιορισμοί στη δόμηση και την αξιοποίησή της.

 

Περισσότερα

ο εντοπισμός γίνεται επί του ιστορικού και πρόσφατου υποβάθρου Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε

Περισσότερα

τα δικαιολογητικά πρέπει να κατοχυρώνουν εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί της έκτασης υπό αντίρρηση

2. Συλλογή Δικαιολογητικών

Πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε την νόμιμη κατοχή της έκτασης.

3. Υποβολή Συντεταγμένων

Αν δεν έχετε ήδη στη διάθεσή σας, πρέπει να συντάξετε τοπογραφικό διάγραμμα.

Περισσότερα

οι συντεταγμένες πρέπει να είναι εξαρτημένες σε ΕΓΣΑ’87

Περισσότερα

εξέταση ξεχωριστά της κάθε αντίρρησης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας.

4. Διερεύνηση Στοιχείων

Εξέταση νομικού πλαισίου και σχετικής νομολογίας της περίπτωσής σας.

5. Καταβολή Ειδικού Τέλους

Για την υποβολή αντίρρησης χρειάζεται να πληρώσετε αναλογικά με το εμβαδό της έκτασης.

Περισσότερα

για τον αυτόματο υπολογισμό του τέλους, πηγαίνετε εδώ

Περισσότερα

Η σύνταξη της αντίρρησης γίνεται βάση ειδικού έντυπο που υπάρχει διαθέσιμο στον ιστότοπο Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε

6. Σύνταξη & Υποβολή

Η αντίρρηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε

7. Υλικό Υποστήριξης

Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης για επιστημονική τεκμηρίωση της αντίρρησης.

Περισσότερα

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας

Περισσότερα

Η παρουσία τεχνικού συμβούλου πρέπει να δηλωθεί κατά την υποβολή της αντίρρησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας.

8. Παράσταση στην Επιτροπή

Παρουσία ειδικού συμβούλου κατά τη συζήτηση της αντίρρησης.

9. Εξέταση Υπόθεσης

Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων αποφασίζει για την περίπτωσή σας.

 

error: Copyright OMIKRON S.A.