Συχνές
Ερωτήσεις

Τι είναι ο Δασικός Χάρτης;

Ο Δασικός Χάρτης δείχνει ποιες εκτάσεις είναι δασικές, ποιες χορτολιβαδικές και ποιες έχουν άλλη μορφή (π.χ. χωράφια, ποτάμια).

Πώς παρουσιάζει τις εκτάσεις ο Δασικός Χάρτης;

Ο Δασικός Χάρτης δείχνει τι μορφή είχε κάθε έκταση το 1945 και τι μορφή έχει σήμερα. Για παράδειγμα μία έκταση με χαρακτήρα ΔΑ σημαίνει ότι η έκταση αυτή το 1945 ήταν δασική (Δ) και σήμερα είναι άλλης μορφής (Α).

Τι είναι αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη;

Η αντίρρηση είναι το μόνο μέσο για κάποιον που έχει έννομο συμφέρον, να προτείνει τεκμηριωμένες αλλαγές επί του χαρακτήρα των εκτάσεων του Δασικού Χάρτη.

Πώς ξέρω αν πρέπει να υποβάλλω αντίρρηση;

Αντίρρηση πρέπει να υποβάλλει όποιος ιδιοκτήτης ή γενικότερα όποιος έχει έννομο συμφέρον (ιδιώτης, Δήμος, φορέας) εφόσον διαφωνεί με τον χαρακτήρα της έκτασης, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Δασικό Χάρτη.

Πώς θεμελιώνω το έννομο συμφέρον μου επί μίας έκτασης;

Το έννομο συμφέρον αποδεικνύεται με στοιχεία για την ιδιοκτησία της έκτασης ή για οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επ΄ αυτής. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να αποδεικνύονται με αντίστοιχα έγγραφα.

Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η αντίρρηση μου;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Τα δικαιολογητικά που φανερώνουν το έννομο συμφέρον επί της έκτασης.
  2. Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου της αντίρρησης.
  3. Η απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους αντίρρησης.
Τι θα συμβεί αν δεν υποβάλλω αντίρρηση για μία έκταση;

Το τμήμα του Δασικού Χάρτη για το οποίο δεν θα υποβληθούν αντιρρήσεις θα κυρωθεί άμεσα, καθίσταται οριστικό και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτηρισμοί που απεικονίζει έχουν τελεσίδικο και δεσμευτικό χαρακτήρα για κάθε πράξη που θα διενεργείται εις το διηνεκές από τον ιδιοκτήτη μίας έκτασης, όπως π.χ.:

  • αξιοποίηση
  • μεταβίβαση
  • πώληση
  • δωρεά
  • κληρονομία
Πρέπει να υποβάλλω τοπογραφικό διάγραμμα μαζί με την αντίρρηση;

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή μίας αντίρρησης είναι η υπόδειξη των συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου της αντίρρησης. Οι συντεταγμένες πρέπει να είναι προσαρτημένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87). Ο πιο ασφαλής και δόκιμος τρόπος για την διασφάλιση της ορθότητας των συντεταγμένων είναι να προκύπτουν από τοπογραφικό διάγραμμα.

Πόσες μέρες έχω για να υποβάλλω αντίρρηση;

Η προθεσμία υποβολής αντίρρησης είναι 105 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης τους για τους διαμένοντες κατοίκους στην Ελλάδα και 125 ημέρες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Μόνο οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν εγκαίρως και θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α).

Πώς υπολογίζεται και πόσο είναι το ειδικό τέλος αντίρρησης;

Με βάση την ΚΥΑ 151585/323 (ΦΕΚ 347B (08/02/2017) το ειδικό τέλος αντίρρησης διαμορφώνεται σύμφωνα με την έκταση (σε τετραγ. μέτρα) για την οποία υποβάλλεται αντίρρηση. Για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους αντίρρησης πατήστε εδώ.

Εκτός από την αντίρρηση, τι άλλα μέσα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να τεκμηριώσω την αντίρρηση μου;

Πριν την εξέταση της αντίρρησης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλλει επιπλέον στοιχεία, πέρα από την αντίρρηση, όπως έκθεση πραγματογνωμοσύνης και χάρτες διαχρονικής εξέλιξης της βλάστησης για την έκταση για την οποία ενδιαφέρεται. Επιπλέον, κατά την εξέταση της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, μπορεί να διαθέτει και ειδικό τεχνικό σύμβουλο ο οποίος να τεκμηριώσει και επί τόπου τη δική του εκδοχή όπως έχει καταγραφεί στην αντίρρηση.

Η αντίρρηση μου έγινε αποδεκτή από τη Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων. Και τώρα τι;

Οι αντιρρήσεις που γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων προωθούνται προς την αρμόδια Δ/νση Δασών ώστε να διορθωθεί ο Δασικός Χάρτης και να κυρωθεί διορθωμένος.

Η αντίρρηση μου δεν έγινε αποδεκτή από τη Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων. Και τώρα τι;

Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η αντίρρηση, τότε ο μόνος τρόπος προσβολής της απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων, και πιθανή μεταβολή του Δασικού Χάρτη μετά την κύρωση του, γίνεται μόνο με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Για ερωτήσεις διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας !

www.dasikosxartis.info

@dasikosx_info

Φόρμα Επικοινωνίας

error: Copyright OMIKRON S.A.