Υπολογίστε το ειδικό τέλος αντίρρησης το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την έκταση (σε τ. μέτρα) της αντίρρησης που υποβάλλεται, με βάση την ΚΥΑ 151585/323 (ΦΕΚ 347B (08/02/2017)

Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση αντίρρησης υπολογίζεται από την εφαρμογή υποβολής αντίρρησης στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ


τμ


ευρώ

Εντός γεωτεμαχίου τμήματα έκτασης δασικού χαρακτήρα < 100 τμ

error: Copyright OMIKRON S.A.