Θεώρηση Δασικού Χάρτη Θεώρηση δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας Χίου (προ Καποδιστριακός ΟΤΑ Χίου) του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου

Στις 15/02/2018 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Ημαθίας με την απόφαση 9917/15-02-2018, ο δασικός χάρτης της δημοτικής κοινότητας Χίου (προ Καποδιστριακός
ΟΤΑ Χίου) του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. – (ΑΔΑ:ΩΡΒ2ΟΡ1Ι-ΑΓΨ).

Mε την ανωτέρω απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Με βάση την Εθνική Νομοθεσία, ο δασικός χάρτης στις ανωτέρω περιοχές θα αναρτηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την θεώρηση τους.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Site Footer