Θεώρηση δασικών χαρτών των Δ.E. Καλάμου, Ν. Παλατίων, Μαρκόπουλου Ωρωπού , Σκάλας Ωρωπού , Συκάμινου Ωρωπού δήμου Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Στις 22/02/2017 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Αν.Αττικής  με την απόφαση 766/22-02-2017, ο δασικός χάρτης των Δ.E. Καλάμου, Ν. Παλατίων, Μαρκόπουλου Ωρωπού , Σκάλας Ωρωπού , Συκάμινου Ωρωπού δήμου Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής – (ΑΔΑ:6Υ6ΦΟΡ1Κ-ΠΗ3).

Mε την ανωτέρω απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Με βάση την Εθνική Νομοθεσία, ο δασικός χάρτης στις ανωτέρω περιοχές θα αναρτηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την θεώρηση τους.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Site Footer