Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 5 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηρακλείου και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Στις 18/10/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου, ο δασικος χάρτης στη 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα (Αθάνατοι, Γούρνες, Δρακουλιάρης, Λοφούπολη, Σέμελη και Φοινικιά) καθώς και στη 4η Δημοτική Κοινότητα (Αγ. Ειρήνη, Βλυχιάς, Κνωσός και Μαραθίτης) και στην τοπική Κοινότητα Βασιλείου του Δήμου Ηρακλείου ΑΔΑ:7ΓΙΗΟΡ1Θ-ΕΦ1

Με βάση την υπουργική απόφαση “Έγκριση εκτελεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών εώς τη κύρωση τους”(ΦΕΚ3407/21-10-2016), για να πραγματοποιηθεί ανάρτηση στις ανωτέρω κοινότητες πρέπει να εκδοθούν δύο υπουργικές αποφάσεις: η πρώτη αφορά στο καθορισμό της νέας διαδικασίας ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων και η δεύτερη τα ειδικά τέλη υποβολής αντιρρήσεων που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι καταθέσουν αντίρρηση επι του Δασικού Χάρτη. Για τον υπολογισμό του τέλους, βασικό κριτήριο είναι η έκταση της υπο αντίρρηση έκτασης. Για να δείτε τι ίσχυει μέχρι σήμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο υπολογισμού του τέλους στη σελίδα  dasikosxartis.info <http://dasikosxartis.info/calculator/>

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης  πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info.

Site Footer