Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Στις 12/10/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Ηλείας, ο δασικος χάρτης σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινότητες με δύο διαδοχικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διάυγεια

1. με την απόφαση με ΑΔΑ:7ΑΔΔΟΡ1Φ-ΨΟΚ θεωρήθηκαν οι τοπικές κοινότητες Νέας Μανωλάδος, Μανωλάδος και Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και2. με την απόφαση με ΑΔΑ:6ΒΝΤΟΡ1Φ-ΚΝΕ θεωρήθηκαν οι υπόλοιπες 217 Κοινότητες.

Με βάση την νομοθεσία, οι δασικοί χάρτες δημοσιοποιούνται με ανάρτηση εντός 15 ημερών από τη θεώρησή τους. Η ανάρτηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 01/11/2016.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης  πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Site Footer