Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στη κοινότητα Αλεξανδρούπολης του Έβρου και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Στις 07/10/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Έβρου, ο δασικός χάρτης στη δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ:Ω0ΜΒΟΡ1Υ-1ΥΣ).Με βάση την νομοθεσία, οι δασικοί χάρτες δημοσιοποιούνται με ανάρτηση εντός 15 ημερών από τη θεώρησή τους. Η ανάρτηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 27/10/2016.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info.

Site Footer