Θεώρηση Δασικού Χαρτη σε 94 Τ.Κ./Δ.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Στις 26/09/2016 θεωρήθηκε, από την αρμόδια Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης σε 94 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες που συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης με κωδικό Δ4-01, «Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης & Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στη διάυγεια με ΑΔΑ: 76Τ7ΟΡ1Υ-917

Σας θυμίζουμε ότι βάση του ν. 3889/2010 (αρ. 14) όπως τροποποιήθηκε απο τον 4389/2016, οι δασικοί χάρτες πρέπει να αναρτηθούν εντός 15 ημερών από τη θεώρηση τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάρτηση πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τις 14/10/2016. Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα απο την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info.

Site Footer