Θεωρήθηκε ο Δασικός χάρτης της Δ.Κ. Καβάλας

Στις 22/09/2016 θεωρήθηκε,από την αρμόδια Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης της Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας (ΑΔΑ:ΩΦΜΩΟΡ1Υ-ΖΒΞ) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Σας θυμίζουμε ότι βάση του ν. 3889/2010 (αρ. 14) όπως τροποποιήθηκε απο τον 4389/2016, οι δασικοί χάρτες πρέπει να αναρτηθούν εντός 15 ημερών από τη θεώρηση τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάρτηση πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τις 7/10/2016. Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα απο την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info

Site Footer