Θεώρηση Δασικού Χαρτη της Δ.Κ. Πολυγύρου

Οκτ 5, 2016 | Θεωρήσεις

Στις 26/09/2016 θεωρήθηκε, από την αρμόδια Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του δήμου Πολυγύρου (ΑΔΑ: 65ΨΝΟΡ1Υ-Λ1Π) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Σας θυμίζουμε ότι βάση του ν. 3889/2010 (αρ. 14) όπως τροποποιήθηκε απο τον 4389/2016, οι δασικοί χάρτες πρέπει να αναρτηθούν εντός 15 ημερών από τη θεώρηση τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάρτηση πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τις 14/10/2016. Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα απο την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info

error: Copyright OMIKRON S.A.