Θεώρηση Δασικού Χάρτη της Δ.Κ.Έδεσσας

Οκτ 5, 2016 | Θεωρήσεις

Στις 23/09/2016 θεωρήθηκε,από την αρμόδια Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, του δήμου Έδεσσας (ΑΔΑ: 6Ι63ΟΡ1Υ-Ψ32) της Περιφερειακής Ενότητας Έδεσσας.

Σας θυμίζουμε ότι βάση του ν. 3889/2010 (αρ. 14) όπως τροποποιήθηκε απο τον 4389/2016, οι δασικοί χάρτες πρέπει να αναρτηθούν εντός 15 ημερών από τη θεώρηση τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάρτηση πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τις 10/10/2016. Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα απο την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info

error: Copyright OMIKRON S.A.