Θεώρηση Δασικού Χαρτη σε T.K. της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης

Οκτ 5, 2016 | Θεωρήσεις

Στις 26/09/2016 θεωρήθηκε, από την αρμόδια Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης στις Τοπικές Κοινότητες  Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουριών του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στη διάυγεια με ΑΔΑ: 7192ΟΡ1Υ-ΙΨΜ

Σας θυμίζουμε ότι βάση του ν. 3889/2010 (αρ. 14) όπως τροποποιήθηκε απο τον 4389/2016, οι δασικοί χάρτες πρέπει να αναρτηθούν εντός 15 ημερών από τη θεώρηση τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάρτηση πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τις 14/10/2016. Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα απο την ιστοσελίδα μας www.dasikosxartis.info.

error: Copyright OMIKRON S.A.