Οριστικοποιούνται  τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Νέα Στις 12/10/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Ηλείας, ο δασικος χάρτης σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινότητες με δύο διαδοχικές αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη διάυγεια 1. με την απόφαση με ΑΔΑ:7ΑΔΔΟΡ1Φ-ΨΟΚ θεωρήθηκαν οι τοπικές κοινότητες Νέας...
Οριστικοποιούνται  τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στη κοινότητα Αλεξανδρούπολης του Έβρου και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Νέα Στις 07/10/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Έβρου, ο δασικός χάρτης στη δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ:Ω0ΜΒΟΡ1Υ-1ΥΣ).Με βάση την νομοθεσία, οι δασικοί χάρτες δημοσιοποιούνται με ανάρτηση εντός 15 ημερών...
Οριστικοποιούνται  τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 6 τοπικές/δημοτικές κοινότητες της Ξάνθης και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Νέα Στις 03/10/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης στις τοπικές/δημοτικές Κοινότητες Ευλαλού, Μαγγάνων, Αβάτου – Ερασμίου και Ξάνθης (ΑΔΑ:7ΡΗΦΟΡ1Υ-Ε7Η). Με βάση την νομοθεσία, οι δασικοί χάρτες δημοσιοποιούνται με...
Οριστικοποιούνται  τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στον Αγ. Νικόλαο Χαλκιδικής και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Νέα Στις 28/09/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης στην τοπική/δημοτική Κοινότητα Αγ. Νικολάου (ΑΔΑ:7Θ9ΑΟΡ1Υ-ΔΝ7). Με βάση την νομοθεσία, οι δασικοί χάρτες δημοσιοποιούνται με ανάρτηση εντός 15 ημερών από τη θεώρησή τους. Η...
Οριστικοποιούνται  τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 220 τοπικές/δημοτικές Κοινοτητες του Ν. Ηλείας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε 6 τοπικές/δημοτικές κοινότητες της Δράμας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Νέα Στις 27/09/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών, ο δασικός χάρτης στις τοπικές/δημοτικές Κοινότητες  Κεφαλαρίου (ΑΔΑ:6Μ2ΠΟΡ1Υ-50Π) Καλαμπακίου (ΑΔΑ ΩΥΡΗΟΡ1Υ-ΤΒ5), Δράμας (ΑΔΑ:ΩΝ7ΦΟΡ1Υ-1ΣΖ), Αγοράς, Πηγαδίων και Κυργιών (ΑΔΑ:Ω3Ε8ΟΡ1Υ-7ΨΙ). Με...
error: Copyright OMIKRON S.A.