Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Τ.Δ. Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε Ξάνθης

Στις 03/02/2017 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Ξάνθης  με την απόφαση 1309/03-02-2017, ο δασικός χάρτης του Τ.Δ. Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε Ξάνθης – (ΑΔΑ:7ΓΦΘΟΡ1Υ-ΒΜΠ).

Mε την ανωτέρω απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Με βάση την Εθνική Νομοθεσία, ο δασικός χάρτης στις ανωτέρω περιοχές θα αναρτηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την θεώρηση τους.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer