Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε ΔΚ/ΤΚ Αιγείρου και ΤΚ Παγουρίων της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου της Π.Ε. Ροδόπης

Στις 19/01/2017 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης 789/19-01-2017, ο δασικός χάρτης σε ΔΚ/ΤΚ Αιγείρου και ΤΚ Παγουρίων της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου της Π.Ε. Ροδόπης – (ΑΔΑ:7Χ28ΟΡ1Υ-Ι3Ν)

Mε την ανωτέρω απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Με βάση την Εθνική Νομοθεσία, ο δασικός χάρτης στις ανωτέρω περιοχές θα αναρτηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών απο την θεώρηση τους.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer