Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Δήμου Γαλατσίου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Στις 16/01/2017 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Αθηνών 153/16-01-2017, ο δασικός χάρτης Δήμου Γαλατσίου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:Ω1Τ7ΟΡ1Κ-ΣΝΘ).

Mε την ανωτέρω απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Με βάση την Εθνική Νομοθεσία, ο δασικός χάρτης στην ανωτέρω περιοχή θα αναρτηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την θεώρηση του.

O δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer