Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε ΤΚ/ΔΚ των Νομών Πέλλας & Αργολίδας

Με πράξεις των αρμοδίων Δ/νσεων Δασών οριστικοποιήθηκαν με τη θεώρηση τους οι Δασικοί Χάρτες σε ΤΚ/ΔΚ των Νομών Πέλλας & Αργολίδας

Συγκεκριμένα:

α)Στις 05/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ:6ΛΤΚΟΡ1Υ-Π1Ω) η απόφαση 169/05-01-2017 όπου αποφασίστηκε η θεώρηση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας ΄Εδεσσας του δήμου ΄Εδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

β)Στις 10/01/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ(ΑΔΑ:ΩΘΣΝΟΡ1Φ-1Ε5) η απόφαση 4696/10-01-2017 όπου αποφασίστηκε η θεώρηση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων του δήμου Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer