Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση σχετικά με τον Προγραμματισμό Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.

Στις 11/01/2017 δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση 151176/60 (ΑΔΑ: ΨΨΝ34653Π8-ΡΓΚ) με θέμα “Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών” στην οποία ορίζονται οι ημερομηνίες ανάρτησης του Δασικού Χάρτη ανά Δ/νση Δασών. Αναλυτικότερα:

– Στις 13/01/2017, ημέρα Παρασκευή θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες αρμοδιότητας  των Δ/νσεων Δασών Ηλείας, Μεσσηνίας, Πιερίας, Καβάλας
– Στις 20/01/2017, ημέρα Παρασκευή θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες αρμοδιότητας των Δ/νσεων Δασών Κοζάνης, Ηρακλείου, Έβρου, Πέλλας, Φθιώτιδας
– Στις 27/01/2017, ημέρα Παρασκευή θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες αρμοδιότητας των Δ/νσεων Δασών Αχαϊάς, Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αθηνών, Ροδόπης, Δράμας, Πρέβεζας, Φλώρινας
– Στις 03/02/2017, ημέρα Παρασκευή θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες αρμοδιότητας των  Δ/νσεων Δασών Αρκαδίας, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Σάμου, Λακωνιας, Λάρισας, Κυκλάδων, Χίου
– Στις 10/02/2017, ημέρα Παρασκευή θα αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες αρμοδιότητας των Δ/νσεων Δασών Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Δυτ. Αττικής, Αν. Αττικής, Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Ξάνθης

Η απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά άμεσα εντός της ημέρας έκδοσής της στην ΕΚΧΑ Α.Ε. και στην αρμόδια υπηρεσία. Τέλος η ανωτέρω απόφαση θα γνωστοποείται αμελλητί και στους όμορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikosxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer