Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση σχετικά με το ειδικό τέλος υποβολής αντίρρησης

Στις 14/12/2016 δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση 147797/2746 με θέμα “Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη” (ΦΕΚ 3985/13-12-2016). Σύμφωνα με αυτό, καθορίζονται αφενός το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης αντίρρησης με βάση την έκταση του υπό αντίρρηση γεωτεμαχίου και αφετέρου οι περιπτώσεις που εξαιρούνται απο την καταβολή τέλους (ατελής αντίρρηση).

Αναλυτικότερα,το ύψος του τέλους αντίρρησης καθορίζεται ως εξής:

  • ως και 100 τ.μ.: 20 ευρώ (περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2β, Ν. 2308/1995)
  • έως 1.000 τ.μ.: 45 ευρώ (εξαιρούνται οι ανωτέρω περιπτώσεις)
  • από 1.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ.: 135 ευρώ
  • από 5.000 τ.μ. έως 20.000 τ.μ.: 450 ευρώ
  • από 20.000 τ.μ. έως 100.000 τ.μ.: 450 ευρώ
  • από 100.000 τ.μ. έως 300.000 τ.μ.: 1.800 ευρώ
  • 300.000 τ.μ.: 3.600 ευρώ

Για εύκολο και άμεσο υπολογισμό του τέλους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο υπολογισμού ειδικού τέλους αντίρρησης στη σελίδα dasikosxartis.info

Απο την καταβολή ειδικού τέλους εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).

Με την έκδοση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των αναρτήσεων στους Δήμους και τις Κοινότητες που έχουν οριστικοποιηθεί οι Δασικοί Χάρτες.

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikoxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer