Οριστικοποιούνται τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στη Δ.Κ. Φλώρινας του Ν. Φλώρινας και επιλύονται οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου

Στις 09/11/2016 οριστικοποιήθηκε με τη θεώρησή του από τη Δ/νση Δασών Φλώρινας, ο δασικος χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ:6Ξ1ΟΟΡ1Γ-5ΣΡ)

Με βάση την υπουργική απόφαση “Έγκριση εκτελεσης εργασιών ανάρτησης δασικών χαρτών εώς τη κύρωση τους”(ΦΕΚ3407/21-10-2016), για να πραγματοποιηθεί ανάρτηση στην ανωτέρω κοινότητα απομένει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα ειδικά τέλη υποβολής αντιρρήσεων που θα κληθούν να πληρώσουν όσοι καταθέσουν αντίρρηση επι του Δασικού Χάρτη. Για τον υπολογισμό του τέλους, βασικό κριτήριο είναι η έκταση της υπο αντίρρηση έκτασης. Για να δείτε τι ίσχυει μέχρι σήμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο υπολογισμού του τέλους στη σελίδα dasikosxartis.info

Ο δασικός χάρτης καθορίζει αν μία έκταση είναι ή ήταν στο παρελθόν δάσος. Εφόσον χαρακτηρισθεί ως δασική τότε προστατεύεται από την δασική νομοθεσία και οι χρήσεις της είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. Για να αλλάξει ο χαρακτήρας μίας έκτασης  πρέπει να γίνει αντίρρηση από τον ιδιοκτήτη της μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την ανάρτηση.

Ενημερωθείτε και προετοιμαστείτε σχετικά μέσα από την ιστοσελίδα μας dasikoxartis.info.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer