Δασικοί Χάρτες: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Στις 20/04/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) η απόφαση 153400/956 με θέμα “Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων“ Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΕΣ6ΟΡ1Κ-ΙΜ8) η απόφαση 889/27295/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ. 318/6977/27-1-2017 απόφασης ΄΄Ανάρτηση δασικού Χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου του” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αργολίδας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:604ΛΟΡ1Φ-2ΣΑ η απόφαση 67656/29-03-2017 με θέμα “: Τροποποίηση  προθεσμίας  υποβολής  αντιρρήσεων  του  δασικού  χάρτη  περιοχής  δημοτικής κοινότητας Ναυπλιέων και  τοπικής κοινότητας Αρίας, δημοτικής ενότητας Ναυπλιέων, δήμου Ναυπλιέων, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (κωδικός ΔΧ‐04) και  πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων.” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105)

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αρκαδίας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΖΣΝΟΡ1Φ-287) η απόφαση 67769/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση αποφάσεως ανάρτησης Δασικού Χάρτη και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Αχαϊας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΤΣΧΟΡ1Φ-ΝΥΞ) η απόφαση 72151/29-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της αρίθμ. 19083/27-01-2017 (ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ) απόφασης ανάρτησης του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.”

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Δράμας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 31/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ω4ΒΩΟΡ10-709) η απόφαση 4178/31-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 1327/27-1-2017 απόφασης «Ανάρτηση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Δράμας, του δήμου Δράμας, της δημοτικής κοινότητας Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου καθώς και των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων (πρώην δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Κεφαλαρίου, του δήμου

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Φθιώτιδας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:Ω4ΒΩΟΡ10-709) η απόφαση 810/47177/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. πρωτοκόλλου 56/3447/20-1-2017 απόφασης μας με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Έβρου ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:60ΖΓΟΡ1Υ-ΩΙ0) η απόφαση 8095/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για την ανάρτηση του δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας Αλεξανδρούπολης, του δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ευβοίας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΟΜΔΟΡ10-8ΝΗ) η απόφαση 966/50512/29-03-2017 με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 93/3054/20-01-2017 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας με θέμα ” Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του “» Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ηλείας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7884ΟΡ1Φ-ΝΦΒ) η απόφαση 71509/29-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 7104/13-01-2017 απόφασης Δ/ντή Δασών Ηλείας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος,

Περισσότερα

Site Footer