Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ευβοίας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΟΜΔΟΡ10-8ΝΗ) η απόφαση 966/50512/29-03-2017 με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 93/3054/20-01-2017 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ευβοίας με θέμα ” Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του “» Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ηλείας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7884ΟΡ1Φ-ΝΦΒ) η απόφαση 71509/29-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 7104/13-01-2017 απόφασης Δ/ντή Δασών Ηλείας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: Πύργου και Λεχαινών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος,

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ηρακλείου ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:66ΙΕΟΡ1Θ-Δ2Δ) η απόφαση 2227/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 180/20-1-2017 απόφασης “Ανάρτηση δασικού χάρτη 1 ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής Κοινότητας, και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών του δήμου Ηρακλείου (προ Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Ηρακλείου) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΚΨΗΟΡ1Υ-ΚΞΗ η απόφαση 20053/29-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 4988/27-1-2017(ΑΔΑ: 61Η1OP1Y-ANΨ) απόφασης «Ανάρτηση ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός Σύμβασης Μελέτης Δ4-01) των προ καποδιστριακών ΟΤΑ, όπως ο κάτωθι πίνακας, και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των.” Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ιωαννίνων ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΛ0ΝΟΡ1Γ-Κ9Ι η απόφαση 44045/29-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ. 2α και 2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ιωαννίνων], απόφασης: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Καβάλας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:70ΙΩΟΡ1Υ-1ΚΗ η απόφαση 5952/29-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 241/13-1-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση των δασικών χαρτών της δηµοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήµου Καβάλας καθώς και των δηµοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάµου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν. Ηρακλείτσας, του δήµου Παγγαίου, της

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κοζάνης ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:67ΚΩΟΡ1Γ-ΚΨΕ η απόφαση 44091/30-03-2017 με θέμα «Τροποποίηση της με αρίθμ. πρωτ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ- ΞΚΑ) απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ:

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Μεσσηνίας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΗΡ1ΟΡ1Φ-64Ν) η απόφαση 72192/30-03-2017 με θέμα “Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 7096/13-01-2017 απόφασης Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας με θέμα «Ανάρτηση των δασικών χαρτών 274 προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας του Ν.Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πέλλας ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 29/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΝΩΤΟΡ1Υ-ΒΔΚ) η απόφαση 4202/29-03-2017 με θέμα ”Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 669/27-01-2017 απόφασης “Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Έδεσσας, δήμου Έδεσσας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων”. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει

Περισσότερα

Τροποποίηση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Ροδόπης ως προς την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Στις 30/03/2017 δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΚΥΗΟΡ1Υ-7ΣΟ) η απόφαση 5468/30-03-2017 με θέμα ”Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1274/27-01-2017 απόφασης “Ανάρτηση δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και των τοπικών κοινοτήτων Αρωγής, Γλυφάδας, Μέσης, Παραλίας Μέσης, Πόρπης και Παγουρίων, του Δήμου Κομοτηνής Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του

Περισσότερα

Site Footer