Δασικός Χάρτης & Αναρτήσεις

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την υποβολή αντίρρησης επι του Δασικού Χάρτη (υπό επικαιροποίηση)

Χάρτης Περιοχών υπό Ανάρτηση

Κλικ εδώ

Για ερωτήσεις διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας !

www.dasikosxartis.info

@dasikosx_info

Φόρμα Επικοινωνίας

ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

error: Copyright OMIKRON S.A.